TUPAJ KATARITA YUYARINKU BOLIVIANCHISPI

Wawqe panakuna, indígena originario sutichasqa, 226 watakunata yuyaspa Tupaj Katarij sutinta uqarinku, jinamantataj yuyarinku jatun kamachij niyninta “waranqa waranqaman tukuspa kutirimusaj”.

Laqaya ayllupi, Apu Mallku Tupaj Catarita yuyarinku imaynatachus wañichikunku sajra runa españulkuna Peñas llajtapi, uj watataña ujllatatantakujtin, ujllatakajtin.

Zenobi Quispe, Foro indigenamanta, willaykamun chay programa ruakusqankuta, Tupaj Kataritataj sutichanku, Kollasuyu llajtataj qespirichij, jinamantataj Ayo Ayo llajtatataj qespichij kay civilización Andina-Amazónica, sutichasqamanta.

Kay yuyaytaj ruakun lacaya llajtapi, (maypichus wachasqa kasqa, Apu Mallku Tupaj Katari, chaymantaj Kutir Katari majt’akuna risqanku, coordinadora ayllu originario El Altokunamanta, Fundación Amawtica Fausto Reynagapis.

Jinamantataj, chaypi karqanku centro de Desarrollo Integral “Ajllaywasi”, centro Andino de Estudios Estratégicos, Centro de Estudiantes Campesinos, Foro Indígena, Centro de Estudios Sociales.

Universidad Tomas Katari

No hay comentarios.: